Fukt- og inneklima

Det er godt dokumentert at dårlig inneklima kan forverre plagene hos personer med astma, allergi
eller annen overfølsomhet. Forekomsten av disse sykdommene øker og forskningsresultater viser
at årsakene til økningen i stadig sterkere grad kan knyttes til miljøfaktorer, utendørs og innendørs.

Også mennesker uten kjente allergier eller overfølsomhet kan bli syke av å oppholde seg i et dårlig
inneklima. Dette betyr at vi i årene som kommer må ha økt fokus på å sikre godt inneklima i norske
bygg for å forebygge sykdom og for at de som allerede er syke ikke skal få økte helseplager.

Inneklima er viktig for vår helse, trivsel og produktivitet. Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom
og plager hos mange mennesker, men personer med astma, allergi og andre overfølsomhets-
sykdommer er spesielt sårbare og kan få betydelige økte helseplager i bygg med dårlig inneklima.

Friske personer kan også få betydelige helseplager ved å oppholde seg over tid i bygg med
dårlig inneklima. Vanligst er plager som gjentakende luftveisinfeksjoner, hodepine, unormal tretthet,
tørr hud, tørre og såre slimhinner i øyne nese og hals, nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne.

 


SAFE teknologisk varslingssystem

SAFE teknologisk varslingssystem

Med vår nye løsning SAFE kan vi tilby teknologisk varslings- og detektorsystem for effektiv overvåking av mus- og rotteaktivitet hele døgnet. I kombinasjon med vår erfaring og kunnskap om biologi kan vi forebygge, overvåke og sikre ditt bygg eller virksomhet mot skadedyr.

Les mer...

Rottebekjempelse i kloakksystemet

Miljøet er i hovedfokus når skadedyr skal bekjempes, også i
kloakksystemet. RatTrap er en giftfri mekanisk felle til rotte-
bekjempelse. Fellen er helautomatisk, avliver rotter og er
rottesperre på samme tid. RatTrap kommuniserer direkte
alle aktiviteter, herunder også overforsvømmelse.

Les mer...

Online rapporteringssystem

Online rapporteringssystem

Nokas Skadedyrkontroll har et unikt online rapportering- og analysesystem for våre kunder. Systemet er enkelt å bruke og gir deg rask tilgang til sanntidsinformasjon om skadedyraktivitet og tiltak. Med online system vil du som kunde alltid ha tilgang til de siste varslinger og rapporter.

Les mer...

Se alle produkter og tjenester Nokas tilbyr!

Les mer...